Nebuďme krajinou neznámych vlastníkov

Takmer každý druhý Slovák vlastní na území našej krajiny pôdu, o ktorej netuší, že je jeho.

Spolu to môžeme zmeniť.

Kto sme

Naša spoločnosť TOPFOREST SLOVAKIA s.r.o. sa venuje problematike efektívneho zhodnocovania lesnej a poľnohospodárskej pôdy na území Slovenskej republiky.

 

Popri práci týkajúcej sa vysporiadania rozdrobeného vlastníctva sa často stretávame s tým, že značná časť pôdy na Slovensku nemá známeho vlastníka.

 

My sa pokúšame tejto pôde znova objaviť jej vlastníkov – dnes už vlastne dedičov.

 

Chcete vedieť, či aj vy nemáte niekde zabudnutú pôdu po svojich predkoch?

Nájdeme Vám zabudnuté dedičstvo.

NEMÁTE ČO STRATIŤ, MOŽETE LEN ZÍSKAŤ

Čo robíme

Pátrame v minulosti, dokladujeme, preverujeme, objavujeme.
To všetko sú veci zložité, no nie nemožné.

Máte všetko, čo Vám patrí?

Takmer každý druhý súčasný vlastník má stále nedoriešený právny nárok na pôdu po svojich predkoch. Problém je, že vo väčšine prípadov o tom vôbec nevie.

Dnes je ešte nádej, že sa veci podarí zdarne vysporiadať. Je však potrebné s plnou vážnosťou si uvedomiť, že čas hrá proti Vám.

MY sme v tejto problematike doma a vieme, čo je potrebné urobiť.

Od Vás, ktorí to nevzdávate, potrebujeme len trochu Vášho času a spomienok.

Patrí to Vám, nenechajte to štátu.

Ako to prebieha?

  1. BEZPLATNE vám preveríme, či niekde existuje “zabudnutá”, neprededená pôda po vašich predkoch, na ktorú by ste mali právny nárok
  2. Aby sme mohli po vašom dedičstve pátrať, je dôležité vyplniť rodostrom.
  3. Ak sa zabudnuté dedičstvo nájde, je viacero možností, ako s ním naložiť.

Každý prípad je jedinečný. Ďalší postup je vecou vzájomnej dohody.

My vám poradíme, Vy sa rozhodnete.

Rodostrom

  • Rodostrom si môžete vytlačiť, alebo len tak píšte na papier
  • Vyplnte všetky Vám dostupné údaje o Vašich predkoch podľa vzoru na stránke
  • Zašlite rodostrom poštou alebo e-mailom na naše kontaktné adresy
  • Po obdržaní rodostromu začneme s pátraním
  • Následne vás budeme informovať, ako to dopadlo

Ak by ste potrebovali s čímkoľvek pomôcť alebo poradiť, neváhajte nás kontaktovať.

Čo s novoobjavenou pôdou?

Každý vlastník  sa môže sám rozhodnúť, ako s ňou naloží.

Môže na nej začať hospodáriť sám, môže ju predať alebo prenajať a nechať na nej hospodáriť iných. Našou snahou je navrhnúť novému vlastníkovi čo najlepšie možnosti zhodnotenia jeho pôdy do budúcna.

Riešení je mnoho. Avšak za najhoršie považujeme s nadobudnutou pôdou nerobiť nič. Z úcty k našim predkom.

Objavení vlastníci

Za našu doterajšiu prax sa nám podarilo objaviť neprededenú pôdu mnohých dovtedy neznámych vlastníkov.

Začalo sa to jedným zaklopaním na dvere od zamestnaca firmy TOPFOREST. Spolu so sestrou sme si sadli k rodokmenu a snažili sa postupne vyplniť mená predkov. Na základe nich sa firma TOPFOREST pustila do pátria a našli našu pôdu. Nebudem preháňať, keď poviem, že nám peniaze padli doslova z neba.“

Sestry z Ludaníc

Tušil som, že po prapradedovi musíme vlastniť poľnohospodársku pôdu, avšak mi pripadalo nemožné, dopátrať sa ku konkrétnym parcelám. Obzvlášť keď som si uvedomoval, že už nikto z nich dávno nežije. S pomocou firmy TOPFOREST a zvyšku žijúcich predkov sme vyplnili rodostrom, na základe ktorých sa pustili do pátrania. Nakoniec objavili zabudnutú pôdu po pradedkovi a jeho celoživotné snaženie tak nevyšlo nazmar."

Pán Ján z Topoľčian

Na všetkých objavených vlastníkov vám vieme poskytnúť kontaktné údaje priamo v našej kancelárii, aby ste sa osobne presvedčili, že to funguje. Hoci museli obe strany využiť veľa úsilia a záujmu, výsledok sa dostavil v podobe, že pôda, ktorá nevedela, komu patrí, mala zrazu svojho vlastníka. A vlastník svoju pôdu.